Hotline Hỗ trợ: 0985.8282.12

Tài Liệu & Hỏi Đáp

 • I. Cài đặt BOT Bán Hàng.
 • II. Thiết lập cho BOT

  Yêu cầu: : Đã hoàn thành bước "I. Cài đặt BOT Bán Hàng".

  1. Truy cập Quản lý : Inbox từ khóa "admin" vào Messenger Page của bạn. Truy cập và nhập "mật khẩu" chúng tôi cung cấp.

  2. Thiết lập : Đến Tab "Thiết lập".

  - Mã PIN : Nhập mã PIN vào Messenger Page của bạn, bạn sẽ được kích hoạt nhận toàn bộ Order từ khách hàng về Messenger cá nhân của bạn. (Thường là chủ Shop, Quản lý...)

  - Lệnh gọi Bot: Từ khóa để khách hàng gọi Bot Bán hàng.
  Ví dụ: Page bạn là "Funny Food" thì bạn có thể đặt là "Funny".

  - Lời chào khách hàng : Khi Bot được gọi, lời chào sẽ xuất hiện.

  - Lời cảm ơn khách hàng mua hàng : Sau khi khách hàng mua hàng thành công, sẽ gửi thông báo

  - Đổi mật khẩu : Bạn có thể đổi mật khẩu quản lý Bot Bán Hàng.

 • III. Quản lý danh mục, sản phẩm

  Yêu cầu: : Đã hoàn thành bước "I. Cài đặt BOT Bán Hàng".

  1. Truy cập Quản lý : Inbox từ khóa "admin" vào Messenger Page của bạn. Truy cập và nhập "mật khẩu".

  2. Quản lý Danh Mục : Đến Tab "Danh mục".

  2.1 Danh mục cha : Danh mục cha sẽ xuất hiện ngay dưới lời chào khách hàng,

  - Thêm Danh mục cha : Ấn dấu cộng ở cuối để thêm. Tên ngắn gọn theo ngành nghề của bạn như: "Đồ ăn", "Đồ uống", "Điện thoại"... và Chọn các biểu tượng phù hợp

  - Lưu ý:Bạn không nên thêm quá 6 danh mục cha.

  2.1 Danh mục con : Danh mục con sẽ xuất hiện sau khi khách hàng chọn "Danh mục cha"

  - Thêm Danh mục con : Ấn dấu cộng ở cuối để thêm. Chọn "Là danh mục con"

  - Lưu ý:Facebook giới hạn hiển thị 4 "danh mục con" mỗi lần. Bạn nên thêm 4 danh mục để hiển thị đẹp, và không nên quá 8 danh mục con, để tăng trải nghiệm mua hàng của khách hàng.

  - Tips:Bạn nên gộp các danh mục lại thành 1. Ví dụ: Tai nghe, Bàn phím, Sạc dự phòng... Bạn gộp thành 1 mục là : "Phụ kiện".

  3. Quản lý Sản phẩm : Chọn trước, "Danh mục cha" -> "Danh mục con" và chọn Tab "Sản phẩm" để xem.

  - Thêm sản phẩm : Ấn dấu cộng ở cuối để thêm..

  - Lưu ý:Nên chọn các hình ảnh đẹp để khách hàng trải nghiệm tốt việc mua hàng.

  - Tips:Bạn có thể đặt miêu tả sản phẩm là những nội dung như : Giá đã giảm, khuyến mại cho sản phẩm...