Tự động phản hồi

Tự động phân loại nhóm khách hàng thông minh dựa trên hành vi người dùng, khi comment hoặc chat với các kịch bản bán hàng đã được lập sẵn. Theo dõi chuyển đổi với các chỉ số chi tiết để tối ưu chi phí và tăng hiệu suất kinh doanh.

header screen

Tự động phản hồi

Tự động phân loại nhóm khách hàng thông minh dựa trên hành vi người dùng, khi comment hoặc chat với các kịch bản bán hàng đã được lập sẵn. Theo dõi chuyển đổi với các chỉ số chi tiết để tối ưu chi phí và tăng hiệu suất kinh doanh.

Inbox toàn bộ khách hàng quay trở lại mua hàng.

Với bộ lọc người dùng thông minh của Bot Bán Hàng, sẽ giúp bạn gửi hàng nghìn tin nhắn đến các khách hàng cũ dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng đã tương tác.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Inbox toàn bộ khách hàng quay trở lại mua hàng.

Với bộ lọc người dùng thông minh của Bot Bán Hàng, sẽ giúp bạn gửi hàng nghìn tin nhắn đến các khách hàng cũ dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng đã tương tác.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Lập lịch chăm sóc khách hàng tự động.

70% lợi nhuận doanh nghiệp nhờ khách hàng quay trở lại mua hàng và cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Bạn có thể lập kế hoạch để điều hướng khách hàng trong tương lai theo cách bạn muốn.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Lập lịch chăm sóc khách hàng tự động.

70% lợi nhuận doanh nghiệp nhờ khách hàng quay trở lại mua hàng và cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Bạn có thể lập kế hoạch để điều hướng khách hàng trong tương lai theo cách bạn muốn.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Cá nhân hoá tương tác & tăng tỷ lệ chuyển đổi x3 lần

Bot Bán Hàng giúp bạn tạo ra các tương tác thân thiện như người nói chuyện với người và đa dạng hoá nội dung tin nhắn : Gửi sản phẩm, hình ảnh, video, biểu tượng, bộ sưu tập...tăng tỷ lệ tương tác và phân loại thông minh dựa trên hành vi.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Tối ưu kinh doanh nhờ thống kê chi tiết hành vi

Với thống kê chi tiết mỗi hành vi người dùng. Hệ thống Bot Bán Hàng giúp bạn nắm bắt tổng thể các chiến dịch - kịch bản bán hàng, để bạn có thể điều chỉnh và tăng hiệu suất bán hàng ở các chiến dịch tiếp theo.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Tối ưu kinh doanh nhờ thống kê chi tiết hành vi

Với thống kê chi tiết mỗi hành vi người dùng. Hệ thống Bot Bán Hàng giúp bạn nắm bắt tổng thể các chiến dịch - kịch bản bán hàng, để bạn có thể điều chỉnh và tăng hiệu suất bán hàng ở các chiến dịch tiếp theo.

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY
CÔNG NGHỆ GIÚP BẠN THAY ĐỔI VỊ THẾ KINH DOANH

Không chỉ dừng ở Marketing, am hiểu khách hàng để tối đa hoá lợi nhuận!

Gửi tin nhắn hàng loạt

Gửi tin nhắn hàng loạt tất cả khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng đã Inbox Page.

Lập lịch chăm sóc tự động

Tạo các sự kiện để chào bán lại hoặc giới thiệu thông tin sản phẩm dịch vụ mới đến khách hàng.

Kịch bản bán hàng

Kịch bản bán hàng sẽ giúp bạn tối ưu quy trình kinh doanh lộn xộn.

Tự động Inbox bài viết

Khi khách hàng tương tác bài viết, Bot Bán Hàng tự động Inbox theo nội dung và ngữ cảnh người dùng.

Bot tự động trả lời

Bot Bán Hàng giúp bạn thay thế các công việc lặp đi lặp lại, nhưng vẫn đảm bảo cá nhân hoá người dùng.

QR Code Marketing

Với QR Code sẽ giúp bạn thu hút khách hàng Offline tại cửa hàng.

Thống kê chuyển đổi

Giúp bạn nắm bắt tổng thể các chỉ số chuyển đổi của các chiến dịch và kịch bản bán hàng.

Tự động tạo tệp khách hàng

Dựa trên hành vi và ngữ cảnh của người dùng. Bot Bán Hàng tự động sắp xếp họ vào nhóm tương đồng.

Quảng cáo Facebook

Sử dụng Quảng cáo Facebook và Chatbot để tăng doanh số.

testimonial-bg

Bạn đã sẵn sàng...

... tiếp cận thế giới phẳng với hơn 58 triệu khách hàng Việt Nam và hơn 3,3 tỷ khách hàng toàn cầu trên Facebook chưa? Hãy thay đổi vị thế kinh doanh của bạn ngay hôm nay ...

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY
Không giới hạn Page sử dụng.